Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/184/2021

(FO) Gábor Peter (24.07.1974)

Podolínska 419, 05995 Toporec

Spisová značka, typ konania:
3OdK/184/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
08.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
08.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gábor Peter, Podolínska 419, 05995 Toporec, Slovensko
Lehoty:
30.08.2021 Pondelok
Gábor - lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--