Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/133/2021

(FO) Čík Rastislav (29.11.1983)

Levice , 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/133/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čík Rastislav, , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie