Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/134/2021

(FO) Brunnerová Monika (01.10.1975)

Slepčany , 95152 Slepčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/134/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brunnerová Monika, , 95152 Slepčany, Slovensko
Lehoty:
06.09.2021 Pondelok
45 dňová základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
--