Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/4/2021

(FO) Molnárová Katarína (15.05.1975)

Dunajské nábrežie 2530, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
28OdS/4/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 09.07.2021
Stav konania:
17.07.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
12.10.2021 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
01.07.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
17.07.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Molnárová Katarína, Dunajské nábrežie 2530, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--