(PO) SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou, IČO 35967251

Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov

Spisová značka, typ konania:
4K/31/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
--
Stav konania:
20.10.2021 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.09.2021 - Začaté konkurzné konanie
20.10.2021 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Aksamit, IČO , Michalská 14 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie