Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/123/2021

(FO) Hoppej Miroslav (05.06.1969)

Hlavná 454, 05919 Vikartovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/123/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
21.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2021 - Vyhlásený konkurz
21.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hoppej Miroslav, Hlavná 454, 05919 Vikartovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--