Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/192/2021

(FO) Bučko Marek (09.04.1984)

Ladomirová 14, 09003 Ladomirová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/192/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bučko Marek, 14, 09003 Ladomirová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--