Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/185/2021

(FO) Blecha Henrich (16.09.1970)

Drahy 489, 90845 Brodské

Spisová značka, typ konania:
26OdK/185/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blecha Henrich, Drahy 489, 90845 Brodské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie