Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2021

(FO) Čech Peter (30.06.1964)

Budapeštianska 2434, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/157/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 23.07.2021
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čech Peter, Budapeštianska 2434, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie