Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/188/2021

(FO) Hrežíková Daniela (19.12.1974)

Cintorínska 1033/59 , 06781 Belá nad Cirochou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/188/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hrežíková Daniela, Cintorínska 1033/59 , 06781 Belá nad Cirochou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--