(FO) Ruman Ivan (09.12.1963)

Družstevná 724, 05342 Krompachy

Spisová značka, typ konania:
31K/19/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
17.06.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.04.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.06.2016 - Začaté konkurzné konanie
17.06.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ruman Ivan, Družstevná 724, 05342 Krompachy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--