Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/138/2021

(FO) Csalava Ladislav (11.01.1985)

Mierová 115, 94657 Svätý Peter

Spisová značka, typ konania:
27OdK/138/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csalava Ladislav, Mierová 115, 94657 Svätý Peter, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie