Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/68/2021

(FO) Czinová Magdaléna (20.01.1976)

Staničná 1042/14 , 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
29OdK/68/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Simona Krčmáriková
Správca:
Stav konania:
29.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Czinová Magdaléna, Staničná 1042/14 , 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 242,91 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--