Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/140/2021

(FO) Vajzer František (12.03.1979)

Hurbanovo , 94701 Hurbanovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/140/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
05.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2021 - Vyhlásený konkurz
05.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vajzer František, , 94701 Hurbanovo, Slovensko
Lehoty:
13.09.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.09.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.10.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie