Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/200/2021

(FO) Badžová Bronislava (29.10.1990)

Poľná 817/18 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/200/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 31.07.2021
Stav konania:
25.01.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.07.2021 - Vyhlásený konkurz
25.01.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Badžová Bronislava, Poľná 817/18 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie