Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/161/2021

(FO) Mackanič František (04.09.1968)

Vtáčkovce 32, 04447 Vtáčkovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/161/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.08.2021
do 27.12.2022
Navrhovatelia:
Mackanič František, 32, 04447 Vtáčkovce, Slovensko
Lehoty:
19.08.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.09.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.09.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.10.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.10.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 8 646,37 € , majetok v hodnote 10 289,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2 802,14 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie