Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/171/2021

(FO) Tonte František (02.06.1979)

Februárová 945, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/171/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 22.07.2021
Stav konania:
22.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tonte František, Februárová 945, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie