Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/198/2021

(FO) Daduč Roman (01.08.1975)

A.Hlinku 8881, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/198/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daduč Roman, A.Hlinku 8881, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie