Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/200/2021

(FO) Berky Ján (18.06.1949)

Svätotrojičné nám. 9, 96301 Krupina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/200/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Ján, Svätotrojičné nám. 9, 96301 Krupina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie