(FO) Surovčíková Marta (25.07.1957)

Chotčanská 142/47 , 09101 Stropkov

Spisová značka, typ konania:
4K/22/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
14.07.2020 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.06.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.06.2016 - Začaté konkurzné konanie
28.06.2016 - Vyhlásený konkurz
14.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
H. P. IMOBILIA, s.r.o., IČO 35898046, Strmý Vŕšok 151, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--