Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/207/2021

(FO) Príhoda Peter (25.07.1968)

Hromoš 1, 06545 Hromoš

Spisová značka, typ konania:
3OdK/207/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Príhoda Peter, 1, 06545 Hromoš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--