Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/151/2021

(FO) Konkolyová Tatiana (06.06.1965)

Textilná 3054/7 , 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/151/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 05.08.2021
Stav konania:
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Konkolyová Tatiana, Textilná 3054/7 , 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--