Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/208/2021

(FO) Melicherová Emília (04.09.1960)

Obrancov mieru 171/12 , 98701 Poltár

Spisová značka, typ konania:
2OdK/208/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
28.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Melicherová Emília, Obrancov mieru 171/12 , 98701 Poltár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie