Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/215/2021

(FO) Grundza Róbert (03.01.1993)

Janova Lehota 308/14 , 96624 Janova Lehota

Spisová značka, typ konania:
4OdK/215/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
18.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grundza Róbert, Janova Lehota 308/14 , 96624 Janova Lehota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie