Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/217/2021

(FO) Bartošová Zdenka (03.11.1978)

Banská Belá 424, 96615 Banská Belá

Spisová značka, typ konania:
5OdK/217/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
15.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.08.2021 - Vyhlásený konkurz
15.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Zdenka, 424, 96615 Banská Belá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie