Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/214/2021

(FO) Horváth Dušan (03.03.1957)

Severná 2088, 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/214/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 11.08.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.08.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horváth Dušan, Severná 2088, 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie