Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/224/2021

(FO) Billá Ružena (23.03.1960)

Rokytov 130 , 08601 Rokytov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/224/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
20.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2021 - Vyhlásený konkurz
20.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Billá Ružena, Rokytov 130 , 08601 Rokytov, Slovensko
Lehoty:
30.08.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.09.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.10.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.10.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--