Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/226/2021

(FO) Cimbalová Martina (15.12.1984)

Dr. Goldbergera 248/8 , 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
5OdK/226/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 14.08.2021
Stav konania:
14.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cimbalová Martina, Dr. Goldbergera 248/8 , 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--