Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/190/2021

(FO) Haško Ivan (29.01.1966)

Nemšová , 91441 Nemšová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/190/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Haško Ivan, , 91441 Nemšová, Slovensko
Lehoty:
20.09.2021 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
20.10.2021 Streda
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie