Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/208/2021

(FO) Gašparovič Jozef (08.01.1948)

Ružová 188, 97245 Bystričany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/208/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 05.08.2021
Stav konania:
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gašparovič Jozef, Ružová 188, 97245 Bystričany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie