(PO) ETERBASE, a.s., IČO 52380505

Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava - Staré mesto

Spisová značka, typ konania:
31K/5/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 29.09.2021
Stav konania:
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.09.2021 - Začaté konkurzné konanie
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ETERBASE, a.s., IČO 52380505, Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava - Staré mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--