Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/73/2021

(FO) Bartošová Iveta (08.09.1975)

Belanská 1755/74 , 03301 Liptovský Hrádok

Spisová značka, typ konania:
9OdK/73/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
06.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Iveta, Belanská 1755/74 , 03301 Liptovský Hrádok, Slovensko
Lehoty:
23.08.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.09.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.09.2021 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
05.10.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.10.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--