Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/227/2021

(FO) Berkyová Helena (17.11.1956)

Veľký Lom 34 , 99103 Veľký Lom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/227/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 24.06.2022
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.08.2021
do 23.06.2022
Navrhovatelia:
Berkyová Helena, Veľký Lom 34 , 99103 Veľký Lom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie