Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021

(FO) Tichý František (11.03.1951)

Budovateľská 1336, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/243/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tichý František, Budovateľská 1336, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--