Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/93/2021

(FO) Bihary František (20.12.1958)

Súkenícka 993, 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
33OdK/93/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.09.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bihary František, Súkenícka 993, 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie