Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-29OdK/1/2021

(FO) Bertók Gejza (02.01.1957)

Bratislava-Staré Mesto , Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-29OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
22.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
22.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bertók Gejza, , Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
50 583,11 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 358 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 315 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie