Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/1/2021

(FO) Bertók Gejza (02.01.1957)

Bratislava-Staré Mesto , Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
29OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Branislav Harabin
Správca:
Stav konania:
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie