Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Spisová značka, typ konania:
2OdK/162/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
15.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2021 - Vyhlásený konkurz
15.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Goroľová Dana, Soľ 496 , 09435 Soľ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--