Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/241/2021

(FO) Balogová Renáta (18.03.1974)

Podskalka 5209, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/241/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
28.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Renáta, Podskalka 5209, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
12.10.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.10.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
11.11.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--