Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/75/2021

(FO) Škoviera Dušan (05.06.1989)

Žilina 54, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/75/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Škoviera Dušan, 54, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--