Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/248/2021

(FO) Pavlendová Anna (30.04.1973)

Slovenská 647, 08221 Veľký Šariš

Spisová značka, typ konania:
3OdK/248/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 24.08.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pavlendová Anna, Slovenská 647, 08221 Veľký Šariš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--