Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/158/2021

(FO) Švelková Janka (17.08.1967)

Domovina 309/28 , 95501 Chrabrany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/158/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková
Správca:
Stav konania:
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Švelková Janka, Domovina 309/28 , 95501 Chrabrany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 096,80 € , majetok v hodnote 17 347,69 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--