Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/163/2021

(FO) Kuruc Jozef (30.09.1959)

Šalgovská ulica 649, 95115 Mojmírovce

Spisová značka, typ konania:
28OdK/163/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 24.08.2021
Stav konania:
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kuruc Jozef, Šalgovská ulica 649, 95115 Mojmírovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--