Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/44/2021

(FO) Gajdacsi Marek (07.11.1989)

Školská 2866, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
31OdK/44/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gajdacsi Marek, Školská 2866, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie