Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/254/2021

(FO) Dulajová Mária (29.05.1958)

Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
4OdK/254/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
28.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dulajová Mária, Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie