Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/47/2021

(FOP) Jozef Smrek, IČO 36999016

Krupinská 8, 04001 Košice - mestská časť Sever

Spisová značka, typ konania:
31OdK/47/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jozef Smrek (36999016) , Krupinská 8, 04001 Košice - mestská časť Sever, Slovensko
Lehoty:
04.10.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.11.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.11.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.11.2021 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.12.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie