Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/261/2021

(FO) Marcin Emil (05.07.1952)

Ondavské Matiašovce 195, 09401 Ondavské Matiašovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/261/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Marcin Emil, 195, 09401 Ondavské Matiašovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie