Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/253/2021

(FO) Sobotová Iveta (18.05.1971)

Kostolná Ves 60 , 97226 Kostolná Ves

Spisová značka, typ konania:
38OdK/253/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
26.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sobotová Iveta, Kostolná Ves 60 , 97226 Kostolná Ves, Slovensko
Lehoty:
10.09.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.10.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.10.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.10.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.11.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie