Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2021

(FO) Bajza Ján (31.03.1990)

Lesná 42, 06761 Stakčín

Spisová značka, typ konania:
2OdK/176/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 10.09.2021
Stav konania:
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bajza Ján, Lesná 42, 06761 Stakčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--