Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021

(FO) Blanár Martin (14.02.1984)

Bukovce 56, 09022 Bukovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/264/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
29.10.2021 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
19.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
29.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Blanár Martin, 56, 09022 Bukovce, Slovensko
Lehoty:
25.10.2021 Pondelok
Blanár - lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--