Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/265/2021

(FO) Siváková Anna (16.01.1974)

Cigeľka 96 , 08602 Cigeľka

Spisová značka, typ konania:
3OdK/265/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Anna, Cigeľka 96 , 08602 Cigeľka, Slovensko
Lehoty:
27.09.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.10.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.11.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.11.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--